Industrien anvender metal- og kunststoftråde til en lang række forskelligartede formål. Et af de meget store områder er svejste eller vævede trådnet og trådvæv.

Materialet i metal kommer fra store valseværker, hvor man har valset en basistråd ned til en diameter på 5-6 mm, der leveres på store coiler, der så kan videreforarbejdes på andre trådtrækkerier.

Processen i trådfremstillingen er faktisk ganske enkel, idet man trækker tråden gennem et maskinanlæg hvor passager gennem flere matricer, fremstillet af hårdmetal eller diamant, med reduceret diameter gradvis giver en tyndere, men også længere tråd. I de første processer kan diameteren reduceres med op til flere millimetre i én gennemkørsel, og efterfølgende når tråden bliver tyndere regnes reduktionen i 10 dele af en millimeter og sluttelig helt ned i 1000 dele. Da tråden bliver sprød ved trækningen er det nødvendigt at udgløde denne regelmæssigt hvorved den igen bliver smidig og føjelig.

Værd at vide mere om…

¨ Trådnet

¨ Trådvæv

¨ Trådstrik

¨ Insektnet

¨ WebNet

¨ Perforerede Plader

¨ Væskefiltrering

¨ Afskærmning

¨ Rundstålskæde

Ved denne fremstillingsmåde er det muligt at fremstille en metaltråd helt ned til mindre end 15 My. De fine metaltråde, ofte i rustfri stål, anvendes typisk til meget fine trådvæv, der anvendes til ekstremt fine filterformål i industrien – specielt i den farmaceutiske industri.

En tykkere tråd finder ofte vej til andre former for trådnet, svejst eller vævet, der efterfølgende kan anvendes til afskærmninger, filtre, sigter, solde – eller ganske simpelt til at holde hønsene inde med.

Tråd i kunststoffer fremstilles som oftest ved at ekstrudere et smeltet materiale gennem en matrice, og efterfølgende trække materialet tyndere mens det afkøles i et vandbad. Ønskes en stærkere tråd, kan mange kunststoftyper efterfølgende trækkes yderligere, hvorved man orienterer molekylerne og derved giver en større trækstyrke.

Tråd i kunststof bruges til mangeartede formål, som tovværk, trådnet, trådvæv og andre industrielle formål.